Digilær.no er en nasjonal plattform for nettbasert undervisning med nettlærere. Plattformen eies, leveres og driftes av Utdanningsdirektoratet. Innholdet på plattformen Digilær.no leveres av flere tilbydere som Utdanningsdirektoratet har avtale med.

Digilær.no er ikke en erstatning for lokal undervisning, men et tilbud til skoler som for eksempel ikke har tilstrekkelig med lokale ressurser eller andre mangler/behov.  

Vi behandler personopplysninger i Digilær.no for å legge til rette for nettbasert opplæring og oppfølging av hver enkelt elev.  

Utdanningdirektoratet er ansvarlig for opprettelse og drift av permanent plattform for nettbasert undervisning for grunnopplæringen.