Nettbasert undervisning

Nettbasert undervisning omfatter en rekke former for læringsarbeid der den lærende normalt benytter en datamaskin for å motta lærestoff og oppgaver, arbeide med og diskutere disse og levere sine besvarelser. Vanligvis får de lærende lærestoffet presentert via Internett og presentasjonen kan være interaktiv, enten ved at datamaskinen gir ulike former for respons eller gjennom kommunikasjon med andre lærende og veiledere. 

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/E-l%C3%A6ring

Digilær.no  benytter i alle tilbudene nettlærere og omvendt undervisning.


» Global ordbok Digilær