virtuell

En virtuell virkelighet er en illusjon, vanligvis generert ved hjelp av ulike typer informasjonsteknologi, som gir brukeren en opplevelse av å befinne seg på et annet, oppdiktet eller virkelig sted.

Dermed har vi fått ordet virtuelle klasserom. Eleven deltar i et undervisningstilbud som ikke er fysisk med tavle ol, men ved hjelp av informasjonsteknologi gir eleven en tilhørighet via PCen.

» Global ordbok Digilær